KATEGORİLER

Merkezi Sistemlerde Doğalgaza Dönüşüm İçin Keşif

Keşif çıkartmak için öncelikle yerinde olan sistemin, çalışma mantığı ve buna göre seçilmiş olan kazan, baca ve kazan dairesi havalandırılmasına bakılmasından sonra,

Bu ön bilgiler ile, istenilen ihtiyaca göre kazan seçimi markası belirlenip, devamında baca seçimi ve kazan dairesi havalandırılması gibi ve doğalgaz hattı için yeni bir proje ile şekillenmesi teknik dökümanlar ve fiyat analizi planlaması yapılması keşfidir.

Gelen Aramalar

Doğalgaz Kazanları Keşif Raporları, Doğalgaza Dönüşüm Projesi, Merkezi Sistem Doğalgaz Dönüştürme

Yangın Boru Tesisatı Yapımı

Yangın Boru Tesisatı Döşeme

Aralık 31, 2010 mekanikci mekanikci Yangın Tesisatı No comments

Boru tesisatı dağıtımı değişik biçimlerde yapılabilir. Hangi tür dağıtım yapılacağı, su
beslemesinin yeri ve bina içindeki dolaşımı gibi konular göz önüne alınarak tespit edilir.
Dağıtım dikey ve yatay olarak yapılabileceği gibi,dağılımlı veya döngülü olarak
da yapılabilir.

Gelen Arama Kelimeleri

Yangın Boru Hesabı, Yangın Borusu, Yangın Tesisat Yapımı, Yangın Tesisatı Yapan Firma


Havalandırma Kanal Sistemleri

Tek kanal besleme sistemi düzenlemesi; havayı belirli bir sayıdaki bölgeye ulaştırır. Tek kanal sistemi, bütün bölgelere, o bölgelerdeki gereklien düşük hava sıcaklığını sağlayacak beslemeyi yapar. Bölgeler içindeki bir oda termostatı ve kol ayrımındaki bir ısıtıcı yardımıyla, her bir bölgeninsıcaklığı kontrol edilir. İstenen en küçük havalandırma miktarı, dış havadamperleri minimuma ayarlanarak yapılır. Aşırı soğuk ve aşırı sıcak havalarda dış hava damperleri en düşük değere ayarlanır, fakat ılık havalarda bunlar açık olabilir.
Çift Kanallı Sistem ;
Çift kanal besleme sistemleri ise her bir bölgeye biri sıcak diğerisoğuk hava gönderen iki kol gider. Bölgedeki istenen oda sıcaklığını
ayarlamak için bir karışım odasında sıcak ve soğuk belirli oranlardakarıştırılır.
Dönüş ve Egzoz Sistemleri
Dönüş ve egzoz sisteminde ise bir besleme devresinde bulunan kol çıkışları yerine, izafi olarak daha çok sayıdaki kol girişleri ile karakterizeedilebilir. Bir klima kanal devresinin dönüş hava kısmı ve bir fabrikanın egzoz kanal devresi bu tip sistemlere tipik örneklerdir.

Gelen aramalar
havalandırma kanalları,

Yerden Isıtma

Genel Bilgi

İnsanların yaradılışlarından bu yana var olan ısınma ihtiyacı ve bu ihtiyaçtan doğan çözümler, ilk çağlardan beri zamanın teknik imkan ve bilgi sınırları içinde oluşmuş, her konuda olduğu gibi gitgide mükemmelleşerek günümüze kadar gelmiştir.

Bugün artık sadece ısınmaya değil, fakat ısınmadaki ekonomiyi, konforu, temizlik ve sağlığı düşünen günümüz insanı için dahi ısınma sorunu, boyutları biraz değişmiş olmasına rağmen, varlığını hala korumaktadır.

Son zamanlarda, özellikle 1973-1974 kışında petrol üreten ülkelerin petrole yaptıkları büyük zamlar neticesinde ortaya çıkan enerji krizini takiben, bütün sektörlerde, bu arada ısıtma sektöründe de enerji kullanımında ekonomi getirecek çözümler aranmaya başlanmıştır.

Konuda yapılan yoğun çalışmalar, prensibi çok eskiden beri bilinen DÖŞEMEDEN ISITMA SİSTEMİ ’ni, son 30 yılda altın çağını yaşayan plastik teknolojisinin de yardımı ile yepyeni bir tarzda ortaya çıkarmış ve sistem bu yeni şekli ile dünya ısıtma sektöründe genel kabul görmüştür.

Gelen Aramalar

Yerden Isıtma Nasıl Yapılır, Yerden Isıtma Hesabı Nasıl Yapılır, Yerden Isıtma Nedir, Yerden Isıtma Fiyatları,

Call Now Button