Fon coil Tesisatı
Posted on: Aralık 23, 2016, by : muhendis

Fan coil cihazları kışın ısıtmada yazın serinletmede kullanılır. Fan coiller kullanım yerine göre seçilir. Okullarda yer tipi , evlerde ağırlıklı olarak 4 yöne üflemeli yada Duvar Tipi tercih edilir.

Otellerde kanallı tip fan coiller ağırlıklı olarak kullanılır. Bütün fan coil cihazları termostatla kullanılır. Yer , duvar tipi ile 4 yöne üflemeli kaset tipinde duvara montajlı termostatlar kullanılır. Fan coil sistem seçimleri Aktürk Mühendislik tarafından yazılımı yapılan  Proje Yönetimince çok kısa zamanda doğru bir şekilde yapılmaktadır.
Fan Coil tesisatı Nasıl Yapılır ?
Fan coil cihazları ısı pompası ile kullanıldığında kışın ısıtma yazın bir klima gibi serinletme işlevini yerine getirirler . Fan coil tesisatı biraz kalorifer tesisatına benzer fakat hesaplamalar çok farklıdır. Fan coil cihazlarının ısıtma kapasiteleri serinletme kapasitelerine göre çok yüksektir. Mühendislik hesaplamaları en kritik değere göre yapıldığına göre hesaplamalarda soğutma değerleri dikkate alınır. Diğer bir yandan iklim değerleride bu seçimde etkilidir. Eğer soğutma yükü fazla olan bir bölgeyse soğutma değerleri kritik değerler olarak alınır. Isıtma yükü fazla olan bir bölgede ise ısıtma değerleri göz önüne alınır.
Isıtma ve soğutma işlemlerinde taşıyıcı sıvının davranışları sistem detaylarında önemlidir. Soğutma konumunda büzüşme yapan sıvı ısıtma konumunda genleşme yapar. Isınan sıvı yukarı doğru hareket etmek isterken soğuyan sıvı aşağı doğru hareket eder bu davranışlar nedeniyle : pompa seçimi , boru çapı ve tipi seçimi , genleşme – büzüşme tankı seçimleri karmaşık bir hale gelmektedir.
Fan coil boru çapları seçiminde ısıtmaya göre seçim yapmak çok kolay olmasına rağmen soğutma boru çapı seçimi birçok değerin gözönünde bulundurulmasıyla yapılabilir. Eğer 4 borulu sistem ile tesisat hatları çekliyorsa işlemde daha kolay olmasına rağmen çok büyük maliyetler sisteme yük olarak biner. Villa yada küçük orta ölçekli binalarda bu şekilde tesisat yapmak maliyet yönünden çok tercih edilmez.
İki borulu sistemde sıvın ısıtma ve soğutmadaki ters davranışları nedeniyle kritik boru çapı hesabı ısı kazancı yada ısı kaybına göre hesaplanmalıdır.
Fan coil borularında sıhhi tesisat borularının kullanımı uygun değildir. Sistem kışın 50-90 C arasında çalışırken yazın 6-12 C arasında çalışacaktır. Seçilen borunun bu şartları karşılaması gerekmektedir.
Fan coil hattında bütün borular çok iyi ısı yalıtımı yapılmalıdır. Kalorifer sisteminden en önemli farklarından biriside budur.

Fan coil tesisatında boru çapları ısı yüküne göre seçilir. Sıvının taşıyacağı kapasite , hattın uzunluğu , hat üzerindeki dirençler eklenerek hıza göre çap seçimi yapılır.

Call Now Button